Login

Aktuálně z naší školy

1. rychlá zpráva z adaptačního kurzu v Harrachově

1. rychlá zpráva z adaptačního kurzu v Harrachově

Dojeli jsme v pořádku, moc se nám tu líbí. Ubytování ve dvojlůžkových pokojích s příslušenstvím je super. K večeři jsme měli guláš s těstovinami. Dnešní den se vyvedl, parádní byla zoologická zahrada i IQ park, ve kterém jsme mohli vyzkoušet spoustu zajímavých věcí. Těšíme se na zítřek. 


Fotografie zde.

Volné dny ředitelky školy

Volné dny ředitelky školy

Sportovní den

Sportovní den

V závěru školního roku se na naší škole odehrál Sportovní den. Ale nebyl to jen tak obyčejný a obvyklý sportovní den. Pro děti sice bylo připraveno 12 sportovních stanovišť, které vymyslely paní učitelky Havelková a Švejcarová, ale s organizací a zajištěním celého dne výrazně pomáhali žáci 6. – 8. ročníku.
Někteří žáci druhého stupně se stali průvodci svých mladších spolužáků a své role se zhostili na výbornou. Jiní se neméně úspěšně podíleli na vysvětlení úkolu, pomáhali s jeho plněním a také děti za jejich snahu odměnili razítkem či obrázkem za splněný úkol do soutěžní karty.
Po splnění všech úkolů a kontrole jejich vyplněné soutěžní karty čekala na malé sportovce drobná sladká odměna. Odměna čekala i na starší žáky za jejich pomoc a spolupráci.
Jak se můžete přesvědčit na fotografiích, během celého nabitého dopoledne se však našla chvilka také na oddych, na svačinu, a dokonce i na volnou zábavu či zopakování oblíbených disciplín. Malé děti nejvíce zaujalo kreslení poslepu s paní učitelkou Týlovou a chůze na chůdách pod vedením paní učitelky Havelkové, starší si zase rádi zahráli vybíjenou.
Celý sportovní den byl zakončen krátkou procházkou po okolí Liběchova. Někdo zamířil do centra města na zmrzlinu, někdo si šel zadovádět na dětské hřiště za školou a někteří vyhledali trochu stínu a chladu v nedaleké aleji nebo nové venkovní učebně.

Díky krásnému počasí a našim skvělým dětem považujeme tuto akci za úspěšnou.
Fotografie z akce zde.

Školní časopis ZÁŠKOLÁK (léto 2019)

1940 Kč pro Občanského sdružení Život dětem

1940 Kč pro Občanského sdružení Život dětem

Čarodějnický den na 1. stupni

Poslední dubnový den je spojen s černou barvou a se špičatými klobouky. Děti a paní učitelky z 1. stupně se na tento den oblékly do čarodějnických kostýmů a ozdobily se pavouky a hady.
Do vyučování byly zařazeny např. čarodějnické diktáty, počítání netopýrů, křížovky s lektvary a výroba papírových čarodějnic nebo písnička Pět ježibab na koštěti.
Čarodějnický den pokračoval odpoledne i v družině. Vzhledem k počasí se ale hry a soutěže nekonaly venku. Ohýnek na buřtíky nahradil gril v nové školní kuchyňce.

Den Země v 1., 3. a 5. třídě

Ve středu před Velikonocemi se na naší škole konal Den Země. Všechny třídy měly místo vyučování jiný program. Žáci z 1., 3. a 5. třídy se vypravili na turisticko-poznávací vycházku ke skalním útvarům Václava Levého. Ještě před odchodem si žáci podle obtížnosti vyplnili pracovní listy na téma: Les a příroda kolem nás. Cestou pak pozorovali jarní přírodu a zkoušeli pojmenovat kvetoucí rostlinky. U Hada nás čekala svačinová přestávka a ve skupinách si děti mohly postavit přírodní domečky pro lesní skřítky.
Počasí se vydařilo a dětem se dopolední výlet líbil.

Školní časopis ZÁŠKOLÁK

Projekt ŠKOLIČKA 2 a 3

Podobně jako v lednu proběhl i v únoru a v březnu na naší škole dvouhodinový projekt dětí 1. a 2. třídy a předškoláků. Během prvního z těchto setkání se děti seznámily se vším, co patří k masopustu. Při posledním společném shledání si pak děti povídaly o zvířátkách a o jaru. Kromě zábavných pracovních listů si děti domů odnesly i malé výrobky – škrabošku a jarní dekoraci zajíčka nebo slepičky. Společně si děti také vyslechly pohádku O kohoutkovi a slepičce a zkusily si ji zahrát. V závěru setkání si všichni zazpívali písničky o zvířátkách. Zjistili jsme, že jich známe spoustu. Pro všechny zúčastněné byla společná strávená doba nejen příjemná, ale hlavně přínosná. Školáci mohli ukázat, co se od září naučili, a předškoláci se podívali, jak to ve škole chodí.
Na naše předškoláky se těšíme již 9. dubna při zápisu do 1. třídy a následně pak v září.
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Ekoprojekt

Dne 13. 3. si děti na 1. stupni pod odborným vedením zopakovaly, jak správně třídit odpadky. Paní Mgr. Radka Volfová z ekologické společnosti EKO-KOM, která se zabývá realizací systému třídění a recyklace odpadu, nejprve dětem pustila zajímavou prezentaci a přiměřeně jejich věku jim přiblížila vše, co souvisí s odpadky. Děti si mohly tipnout, z kolika recyklovaných PET lahví je např. vyrobena 1 fleecová mikina (z 50) a jak poznají, že mají tuto mikinu (podle zkratky PES). Na fotkách si prohlédly, jak vypadají lavičky z pet lahví. Dále hledaly chyby, co vše nepatří do označených kontejnerů na tříděný odpad (např. žárovka, zrcátko). Nové pro ně bylo zjištění, že se obaly na vejce nedávají do kontejneru na papír, ale do směsného černého, že do kontejneru na bioodpad nepatří zbytek řízku a že lze bydlet v domech z nápojových kartonů. Děti si také mohly sáhnout na plastové střepy a na výplň do plyšáků, která je také z recyklovaného plastu. Beseda byla velmi poučná a každý si odnesl i pěknou záložku, připomínající právě správné třídění odpadků.

Návštěva knihovny ve Štětí

Začátkem března se 1. a 2. třída vydala vlakem do Štětí. Čekalo nás pěkné maňáskové divadélko na téma Bajky. Děti se mohly zapojit do následného rozhovoru o tom, co viděly a jaká moudrost z příběhu vyplývá.
Poté následovala pauza na svačinu a samotná beseda s paní Lunzarovou, která nám poutavou formou přiblížila funkci knihovny, řazení knížek v policích a jejich půjčování a soutěže, do kterých se čtenáři mohou zapojit. Děti se pak mohly samy s knihami seznámit a prohlédnout si ty, které je zajímají.
Na závěr si každý vybral malý dáreček od paní knihovnice a vypravili jsme se na zpáteční cestu k nádraží.
Výlet se všem líbil a děti se těší, že se do knihovny někdy podívají s rodiči, aby si mohly vyplnit čtenářský průkaz a knihy si půjčovat.

Velikonoční fotografování

Velikonoční fotografováníDne 28.března 2019 se uskuteční pro žáky z 1. stupně velikonoční fotografování.
Více informací viz obrázek.
Cena sady 250,-
V případě zájmu se obracejte na p. učitelku Týlovou (1. třída). 


Hlášení z lyžáku

Hlášení z lyžákuPONDĚLÍ: Všichni v pořádku dorazili do Mikulova u Teplic.

ÚTERÝ: Všichni jsou v pořádku, mají tam hodně sněhu a silný vítr, samozřejmě v zádech. Fotografie zde

STŘEDA: Chvíle odpočinku od lyží, aneb výlet musí být. Navíc večerní stavění snowmana. Fotografie zde


Projekt ŠKOLIČKA 1

Projekt ŠKOLIČKA 1

Jako každý rok se i letos u nás ve škole koná trojí setkání předškoláků s našimi prvňáky a druháky. První společný dvouhodinový projekt proběhl 22. ledna. Žáci i předškoláci z naší školky byli rozděleni do 3 skupin a spolu s paní učitelkami si povídali, četli, tvořili a plnili úkoly na téma Přátelství.

Kamarádských dvojic z pohádek znají děti spoustu. Paní učitelky jim četly ukázky z některých dětských knih, kde se přátelství projevuje. Děti pak kreslily ilustraci a odpovídaly na otázky k textu. Mluvilo se také o tom, jak dát druhému najevo naše přátelství. Jeden ze způsobů je malý dárek, proto si všichni vyrobili papírové srdíčko, do kterého napsali jméno svého kamaráda a předali mu ho. Zbyl čas i na společné zazpívání.

Na další setkání s předškoláky se těšíme 19. února.

Zvýšený výskyt respiračních onemocnění

Zvýšený výskyt respiračních onemocnění

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás na větší výskyt akutních respiračních onemocnění na ZŠ a MŠ Liběchov. Žáci byli poučeni o nutnosti zvýšené hygieny. Rádi bychom Vás požádali, pokud dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění (teplota, rýma, kašel) o návštěvu lékaře, a dítě si ponechali na nezbytně nutnou dobu doma. Pokud se výskyt onemocnění zvýší, budeme nuceni školu uzavřít. Věříme, že se situace zlepší a k tomuto opatření nedojde.

S pozdravem ředitelství školy

Kamerový systém na naší škole

Kamerový systém na naší škole

Vážení rodiče, na naší škole byl instalován a zprovozněn kamerový systém. Ředitelka školy vydala v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, směrnici, která upravuje používání kamerového systému.

Účel a cíl instalace kamerového systému

  1. ZŠ a MŠ Liběchov, příspěvková organizace touto směrnicí stanovuje zásady používání kamerového systému s cílem zajistit nezbytnou ochranu majetku zřizovatele, práv žáků i návštěvníků školy na prostranstvích areálu školy a ve společných prostorách schodiště a zároveň dostát ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.
  2. Kamerový systém slouží na ochranu vlastnických práv zřizovatele, ochranu majetku školy a osob pobývajících v areálu školy.
  3. Účelem zpracovávání pořízených obrazových záznamů je především prevence a odhalování protiprávního jednání ve veřejných venkovních areálech školy.
  4. Tyto záznamy slouží jako důkazní materiál v případě trestné činnosti nebo v případě způsobení škody na majetku a právech rodičů, žáků a návštěvníků školy. 

Školní časopis ZÁŠKOLÁK

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 13. prosince si v prostorách naší nové tělocvičny připravili žáci 1. stupně a školní družiny pásmo písní, tanečků a krátkých divadelních scének. Jako hosté vystoupili žáci 7. ročníku, kteří celý kulturní program završili. Děkujeme všem divákům za vytvoření krásné předvánoční atmosféry.

Rychlé zprávy z HARRACHOVA

Den čtvrtý (čtvrtek): Poslední den na výlety. Procházku k Mumlavským vodopádům jsme zakončili posezením v horské boudičce, kde jsme ochutnali pravé krkonošské palačinky s borůvkami a horkou čokoládu. V odpoledním čase jsme zvládli navštívit lyžařské muzeum a kostel sv. Václava. Pohráli jsme si v mamutím koutku a teď už nás čeká jen balení a poslední společný večer.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT Z HARRACHOVA SE OČEKÁVÁ V PÁTEK VE 12 HODIN.

Rychlé zprávy z HARRACHOVA

Den třetí (středa): Dnes jsme se vydali na výlet do Jablonce nad Nisou. Cesta mašinou byla parádní a v tunelu jsme dokonce slyšeli Krakonoše. Těšili jsme se na výrobní dílničku v Muzeu skla a bižuterie, kde jsme si vyrobili šperk a ozdobu. Všem se nám moc líbilo a už se nemůžeme dočkat zítřejšího výletu k Mumlavským vodopádům.

Rychlé zprávy z HARRACHOVA

Den druhý (úterý): Dnes jsme navštívili místní sklárnu a muzeum skla, kde jsme si nakoupili mnoho krásných věcí. Odpoledne nám pršelo, proto jsme šli jen na krátkou procházku po Anenském údolí. Všichni jsme tu spokojeni a moc se nám tu líbí.

Projektový den - Proměny podzimu

Hned po svátku svatého Martina 12.11. čekal děti z 1. stupně podzimní projektový den. Děti si vyzkoušely poznávat hmatem i chutí přinesené druhy ovoce a zeleniny. Starší děti se zapojily do přípravy mrkvovo celerové pomazánky. Došlo i na povídání o životě svatého Martina a proč se na jeho svátek peče husa. Každý si pak svou husu i vyrobil. V závěru dopoledne jsme se podívali na pohádku Letíme, která je právě o podzimním odletu čápů do Afriky.

Rychlé zprávy z HARRACHOVA

Den první (pondělí): Všichni jsme v pořádku dorazili. Máme se tu dobře a jídlo nám chutná.

Výtvarné úspěchy našich žáků

Výtvarné úspěchy našich žáků
V září děti malovaly obrázky do výtvarné soutěže Dobrovických muzeí s názvem Barevný sen II.  Obrázky se porotcům líbily a za naši školu bude vystaven výkres s názvem " Srdíčkový sen" od Míši Honzíkové. Výstava obrázků bude otevřena denně v sále Dobrovických muzeí od 18.11. do 30.12.2018.


Projektový den "100 let republiky"

Okresní turnaj v minifotbale

Žáci a žákyně z 1. až 3. třídy se zúčastnili 1.11. 2018 okresního turnaje v minifotbale na Mělníku. Zahráli si proti základním školám z Libiše, Obříství, Velkého Borku a Neratovic. Umístili se na krásném 5. místě. Vítězství si vybojovala ZŠ Velký Borek.

Halloweenská slavnost s lampionovým průvodem ve spolupráci spolku Liběchov sobě a školní družiny

Vystoupení dětí na Svatohavelském posvícení

Školka v novém

Prvňáci v novinách

Prvňáci v novináchNaši prvňáčci se dostali na stránky deníku Mladé fronty Dnes pro Střední Čechy. Pro více informací si pořiďte její vydání v pátek 12. října 2018.
RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 775 038 996

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Podzimní prázdniny letos připadnou na úterý 29. října a středu 30. října.

Důležité informace

Ředitelka školy vyhlašuje volné dny pro žáky v termínu 31.10. - 1.11.2019.

Zajímavé informace

Pro přihlášení do systému Bakaláři můžete použít rychlý odkaz v horní liště.
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy