Jméno:
Heslo:

Archiv

Dopravní hřiště Štětí

Dopravní hřiště Štětí

V pátek 25.5. se děti z 1. stupně vypravily vlakem do Štětí. V plánu bylo nejen dopravní hřiště, ale i jiná dětská hřiště, kterých je tu nepřeberné množství. Počasí nám přálo a děti se těšily, co je dnes čeká.

Rozdělili jsme se na dvě části. Žáky z první a páté třídy čekala jako první jízda na kolech a koloběžkách. Pár dětí si vzalo své kolečkové brusle, tak se mohly projet i na nich. Nejprve si ale připomenuly pravidla silničního provozu a dopravní značky. Ve stejné době se druhá skupina prošla centrem Štětí a čas čekání si děti krátily na dětském hřišti. Po hodině se skupina vyměnila s žáky z druhé, třetí a čtvrté třídy. Po pauze na svačinu a občerstvení formou zmrzliny se děti vydaly ještě na houpačky a prolézačky. A umíte si představit, jak se tam vyřádili.

V závěru akce jsme se přesunuli na vlakové nádraží a nechali se dovézt zpátky do Liběchova. Kromě několika odřených kolen se nikomu nic nestalo a společný výlet se dětem líbil.


Více fotografií z akce k nahlédnutí zde.

Projektová výuka – Po stopách Václava Levého

Projektová výuka – Po stopách Václava Levého

V okolí naší školy se nachází několik skalních útvarů, ve kterých si můžeme prohlédnout dílo sochaře Václava Levého. Žáci 4. třídy se k nim vypravili v rámci projektové výuky. Nejdříve se ve škole podívali na prezentaci o životě tohoto sochaře a zkusili si vyplnit test. Všichni si zapamatovali století, ve kterém V. Levý žil, materiál, se kterým sochař pracoval, jak se jmenují jeho nejznámější útvary v blízkosti Liběchova nebo kdo byl jeho žákem.

Pak jsme vyrazili do terénu. Prošli jsme kolem rozkvetlých šípkových a bezových keřů a naším cílem byly skalní útvary směrem na Tupadly. Na informačních tabulích jsme si přečetli nejen o vzácném hmyzu, který žije ve zdejších kalužích, ale i o sochaři Václavu Levém. Prohlédli jsme si Kapli Máří Magdalény, Harfenici a Hada. Připomenuli jsme si jednu z filmových pohádek (Láska rohatá), kterou tady před lety Česká televize natáčela. Dále jsme po žluté značce pokračovali k Mordlochu a Sedmi chlebům. Měli jsme štěstí a viděli jsme i zástupce z říše živočichů – např. slepýše, veverku a srnku. Slyšeli jsme datla a kukačku.


Uvědomili jsme si, jak je procházka lesem příjemná, nepražilo na nás tolik sluníčko. 

Výlet se povedl a děti se naučily i něco nového o přírodě.

Den Země 2018

Den Země 2018Projektový Den Země se zaměřením na zvířata jsme uspořádali ve středu 25.4. Na programu bylo celkem 8 stanovišť s úkoly a ukázkami zvířat. Všechny dílničky připravili žáci navštěvující volitelný předmět Přírodopisné praktikum ve spolupráci se svými spolužáky z 2.stupně.
Na stanovištích mohly děti ze školky a z 1. stupně vidět želvu čtyřprstou Zuzku, užovku červenou, sklípkana, ale i drobné bezobratlé živočichy. Děti si odlévaly ze sádry stopy, vyráběly chrostíka, otiskávaly svlečené hadí kůže, skákaly do dálky a porovnávaly své výkony s různými živočichy. Mohly se také kouknout do mikroskopů, vyzkoušet své znalosti o domácích zvířatech, nebo si složit puzzle a přiřazovat stopy lesních zvířat. Celou akci provázela hudba pro dokreslení příjemné atmosféry a krásného počasí.
Velké poděkování patří žákům 2. stupně za pěkně připravenou akci, všem vyučujícím a také dětem ze školky a 1. stupně, které absolvovaly připravené úkoly. Také děkujeme obci Liběchov za poskytnutí odměn pro děti.

Fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde.

Pozor, jdou k vám kuřátka" II

Ty něžné a okouzlené výrazy dětí stály opravdu za to!
Nejprve hledaly v líhni zbytky skořápek svých kuřat, pak sypaly do krmítka rozdrcené zrní. Sledovaly, jak kuřátka zobou (zobala i do tapety, na které byla namalovaná tráva) a následně, jak se jim chce spát. Nejmilejší bylo, když si směly kuřátka pohladit a také si je vzít do dlaní. Něžnost by se dala ve třídě krájet. A to byl jistě účel.

Program „Pozor, jdou k vám kuřátka!“

Program „Pozor, jdou k vám kuřátka!“Pro žáky prvního stupně se hned v úterý po Velikonocích uskutečnil 1. díl dvoudílné minisérie vzdělávacího programu.

Pokračování v besedě s odborníky proběhne ve středu 18. dubna.

Fotografie z akce: 1. díl

 

Projekt ŠKOLIČKA - 2. a 3. setkání

Projekt ŠKOLIČKA - 2. a 3. setkání

Děti z mateřské školy si mohly vyzkoušet třikrát být opravdovými předškoláky a sedět ve školních lavicích. O prvním setkání si můžete přečíst zde na stránkách. V únoru a v březnu se konaly dvě poslední. Jedno proběhlo 15.2. spolu s žáky z 1. a 2. třídy a mělo název Masopust. Děti si vyrobily karnevalovou masku a povídali si o zvycích, spojených s masopustním průvodem. Čekala je i ochutnávka exotického ovoce.

Poslední školička se uskutečnila odpoledne 22. 3. a tady byli přítomni i rodiče dětí. Téma jsme zvolili: Jaro a mláďata kolem nás. Kromě jazykolamů, hádanek a písniček se děti zapojily i do výroby prstových loutek zvířátek. V závěru setkání byly děti pasovány na Předškoláky. Každý dostal odznak a pamětní list jako vzpomínku na projekt Školička.

Na fotografie se můžete podívat zde: školička II a školička III

Budeme se na děti těšit u zápisu a pak v září!

Houby, divadlo a kino v únoru.

Moc se nám líbila přednáška o houbách s ukázkami fotografií a s mnoha užitečnými radami pana Malého, autora nové knihy o houbách.
V divadle jsme si užili cestování s kapitánem Nemem, honili jsme piráty, hledali poklad a poznávali mořské živočichy.
V kině ve Štětí jsme sledovali novou krásnou českou pohádku Čertoviny od pana Trošky. Nesměl chybět popkorn a po kině nakupování. Také cesta vlakem se nám líbila.
Tyto dárky jsme dostali jako odměnu za první pololetí.

Projekt ŠKOLIČKA 2018 - 1. setkání

Poslední lednový čtvrtek proběhlo na naší škole 1. setkání dětí z předškolního oddělení MŠ spolu s dětmi z 1. a 2. třídy. Vybrali jsme téma: ZIMA a zimní sporty. V průběhu 2 vyučovacích hodin byly děti rozděleny do 3 skupin a společně si povídaly o všem, co k zimnímu období patří. Místo sněhových koulí jsme si vyzkoušeli házení papírovými. Kromě hádanek, pranostik, básní a písniček se děti zapojily i do pracovního listu, kde se spojovaly stopy s lesními zvířátky. A bez chyby! V závěru setkání si děti namalovaly společný plakát se zimní přírodou, kam pak nalepily svoje sportovce. Všichni se s radostí přidali a dílo se podařilo. S dětmi z mateřské školy se naši školáci setkají ještě 2x. A co je čeká? Nechme se překvapit :-)

Teplákový den

Teplákový denZačátkem druhé poloviny ledna se naše škola aktivně zapojila do projektu Schools United s názvem Hrdá škola, který má za cíl oživení školního života. Námět byl velmi jednoduchý a jasný. Žáci a nejen oni měli přijít do školy tentokrát v domácím a velmi pohodlném oblečení. Původně se mělo jednat o výzvu pro žáky 2. stupně, ale do všeho nadšení prvostupňáci nemohli zůstat pozadu a s radostí se připojili. Tepláky měly úspěch, což dokládají přiložené fotografie. Dalším zpestřením školní docházky bude před jarními prázdninami duhový týden. 

                                                            #teplakydoskoly

Vánoční besídka 1. stupně

Vánoční besídka 1. stupněLetos jsme se dohodli, že se na vánoční besídce budou podílet jak třídy, tak družina. Každý se něco naučil a společně se pak vše trénovalo. Byly to básně, písně a divadla, tance. Protože bylo hodně dětí nemocných, „museli“ se někteří žáci naučit text i za maroda. Za to jim moc děkujeme, protože besídka díky tomu proběhla hladce. Sešli jsme se 20. 12. na chodbě před ředitelnou a i přes velkou trému některých jsme besídku zahájili. Rodiče byli pozorní, my ukáznění, a tak vše probíhalo hladce. Na závěr, po společném zpěvu koled, nám rodiče hodně zatleskali. Pak nás chválili učitelům a ti nám jejich pochvalu druhý den vyřídili. Po besídce jsme se mohli jít do 5. třídy do kavárny osvěžit nápojem nebo dobrotami, kdo chtěl, mohl si jít malovat nebo vyrábět vánoční ozdoby. Byla pohoda, všichni se usmívali, a tak jsme mohli na vánoční prázdniny odejít spokojeni. Ať se nám tak daří i v novém roce!

Fotografie z akce zde

Setkání před Betlémem

je název divadelního představení, na které jsme jeli, 1.,2. a 3. třída, autobusem. Nejprve jsme si v Mělníku trochu nakoupili a poté jsme se usadili na balkoně ke sledování představení. Bylo zábavné, s písničkami známými i neznámými. Dozvěděli jsme se o narození Ježíška, jak to nebylo lehké. Ale nakonec všichni jeho narození oslavovali. A nám se divadlo líbilo.

Turistický kurz 1. stupně

Jak tam dětem bylo, vystihla nejlépe Lucinka Poláková z 2. tř.: " Hráli jsme si v písku, malovali jsme mušličky a trička. A byli jsme na hradě Houska. Také jsme byli v IQ parku v Liberci. V ZOO jsme viděli velbloudy a lvy. A hráli jsme hry." V. Ištvániková: "Zažili jsme přírodu a byli jsme tam čtyři dny." K. Rodr: " Byli jsme v Doksech a u Máchova jezera. V IQ parku jsme viděli loď, bludiště, trubky s hadříkama. Koupili jsme si turistické známky." Takže se měli výborně.

Den dětí – vojáci

Den dětí – vojáci

Den dětí se nám velice vydařil. Na vojáky jsme se moc těšili. Nejprve jsme si šli prohlédnout vojenskou techniku: auta a zbraně. Zastříkali jsme si z hadice na cíl a „zastříleli“ skutečnými zbraněmi. Pověděli jsme si o ošetření zraněného, přenesli jsme ho z místa na místo, prohlédli jsme si vojenskou sanitku. Poté jsme si na hřišti vyzkoušeli cvičení, které vojáci často trénují: plazení pod překážkou, slalom v plné polní, hod granátem a zase zpět. Za své výkony jsme byli odměněni drobnými dárky, ale hlavně tím, že jsme si mohli s hodnými vojáky všechno vyzkoušet. Nakonec jsme ještě od školy dostali tašku dobrot ke Dni dětí. Byli jsme úplně spokojeni.Když jsme nebyli na turistickém kurzu

Když jsme nebyli na turisťáku, nenudili jsme se, jak je vidět z fotek. Chodili jsme na výlety a na dobroty. Poznávali jsme přírodu a vybudovali jsme přehradu na pískovišti. V lese jsme postavili domečky a hráli hry. Bylo nám fajn.

Florbalový turnaj "O pohár ředitele ZŠ Liběchov"

Florbalový turnaj

Dne 27.4.2017 se konal v prostorách ISŠT Mělník turnaj ve florbalu s názvem „O pohár ředitele ZŠ Liběchov“.

Turnaje se zúčastnila čtyři družstva, která se pravidelně účastní RŠFL (Regionální školní florbalová liga). Tedy ZŠ Neratovice, ZŠ Pšovka Mělník, ZŠ Mšeno a ZŠ Liběchov.  Hrálo se systémem každý s každým, plus byla přidána dovednostní soutěž družstev v trestném střílení.

Začátek turnaje pro naše žáky nebyl nikterak příznivý. Po prvním zápase proti ZŠ Pšovka Mělník se naši hráči vraceli ze hřiště s prohrou. A zároveň s poměrně nízkým sebevědomím. Ovšem po zápasové pauze, kdy se hrál další zápas, se žáci dočkali motivujícího povzbuzení od trenéra družstva a na druhý zápas nastoupili jako vyměnění.  Následující zápas se ZŠ Neratovice po srdnatém a týmovém boji vyhráli a nesoucí se na vítězné vlně nastoupili k poslednímu zápasu proti ZŠ Mšeno. V tomto závěrečném zápase hráči nepovolili soupeři ani bod a se skóre 3:0 zápas vyhráli. Tím obsadili v turnaji celkově první místo a do školy přivezli vítězný pohár.

Někteří sportovci z 9. ročníku naši školu v červnu definitivně opustí, proto se už teď rozhlížíme v nižších ročnících po nových posilách do týmu.

Přejeme krásné sportovní zážitky a pěkné prázdniny všem! 

                                                                                                                  Karel Kurz, trenér mužstva

Den Země na 1. stupni

Den Země se nám vydařil. Nejprve jsme si povídali o Zemi, chování se k přírodě, zvířatech......Pak čtvrťáci prezentovali ostatním třídám vše, co se už naučili o vodě. Poté jsme se vydali do rybárny, kde nám ukázali sádky, pstruhy a kapry a také kuchání ryb. Zaujal nás plynový měchýř a srdce. Na vycházce do okolí jsme kreslili ryby, házeli na cíl a běhali ve dvojicích, hráli na schovku a sbírali zajímavé tvary kamenů. Den se nám vydařil.

Šplhavci

ŠplhavciPřednáška o šplhavcích s doprovodnými obrázky, videi a živými ptáky nás velice zaujala. Dozvěděli jsme se, jak jsou to pro stromy i ostatní zvířata důležití ptáci, jak důležité jsou pro ně staré stromy, které u nás tak rádi kácíme, ale bez kterých se zrovna šplhavcům špatně žije. Viděli jsme vycpaného datla, strakapouda a žlunu, ptáky ze záchranné stanice - strakapouda, který co dva dny rozklove dřevěnou část své klece, špačka, který nám pěkně zpíval a netopýra, kterého jsme nezajímali. Nás to vše ale moc zajímalo, proto nás potěšil plakát a rozvrh s obrázky šplhavců, kterým si je budeme připomínat.
Fotografie z akce zde.

Ekopohádky s výrobou loutky

Ekopohádky s výrobou loutkyNa začátku března k nám zavítalo divadlo ŠUS s Ekopohádkami a po jejich shlédnutí si děti měly vyrobit loutku. Byli jsme zvědaví. V pohádkách Červená Karkulka, O Palečkovi, O Smolíčkovi se řešily ekologické problémy: odhazování odpadků, znečišťování ovzduší a vody. Netušili jsme, že se tolik nasmějeme! V každé pohádce se objevil jiný typ loutek a byly velice hezké.
Pak si šly děti vyrobit loutku. Ze dvou špalíčků a spojovacích kolíčků si děti vyrobily podle svého výbětu buď kočku, žirafu, pejska, zajíčka. Práce je bavila a výsledné loutky byly moc pěkné. Těšíme se na příští setkání. Více fotografií z akce zde.

Zdravé zoubky

14. března přišly za dětmi z 1. třídy p. Čížková a p. V. Kalivodová, aby je seznámily s tím, jak pečovat o své zuby. Děti si prohlédly video s Hurvínkem a Máničkou. Hurvínek se bál jít k zubaři. Pak si děti na velice zábavných a klapavých čelistech ukazovaly, jak si zuby správně čistit. Po vyplnění pracovních listů byly za práci odměněni dárkovými taštičkami se zubní pastou, přesýpacími hodinami a kartáčkem na zuby. Děti měly z celé hodiny i z dárků radost a byly spokojeny.

3. Školička 2017

15. 3. 2017 jsme se setkali s budoucími školáky před zápisem naposledy. Pozvali jsme i rodiče. Ukázali jsme jim, jak budeme s dětmi pracovat, zazpívali jsme si, děti vypracovaly pracovní list, stavěly z geometrických tvarů a zavazovaly tkaničku. Pak byly odměněny odznakem, pamětním listem a dobrotkou. Společné setkání se nám všem líbilo. Těšíme se na nový školní rok.

2. Školička 2017

Tentokrát jsme si pomocí krtečka objasnili a ukázali, co prvňáčky ve škole čeká, jak se připravit na vyučování, jak na hodinu, co si vzít na svačinu, vyplnili jsme další pracovní list a zahráli si hru. Čtvrťáci nám zatím nachystali zdravou svačinu. Moc nám chutnala. Pracovali jsme s chutí.
3. Školička se bude konat 15. 3. odpoledne.

1. Školička 2017

Školička, to je pomoc budoucím prvňáčkům k lepší adaptaci na příchod do školy. Seznámí se s budoucími spolužáky a společně pracují. V 1. Školičce jsme si proto povídali o kamarádství, vzájemné pomoci a slušnosti mezi sebou. Kamaráda jsme si nakreslili a věnovali mu srdíčko.

PODĚKOVÁNÍ


Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zastupitelům města Liběchov, přede všemi paní starostce           Ing., Mgr. Vladimíře Zralíkové, za ochotnou spolupráci, všestrannou podporu a vstřícnost během celého uplynulého školního roku.

 

Také bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům za jejich nejen finanční pomoc, jmenovitě pak:

MUDr. Lucii Žáčkové

panu Františku Homolkovi

obci Vidim

obci Tupadly

Mondi Štětí

Děkujeme také rodičům za jejich příspěvky v podobě sladkostí a drobných odměn pro děti.

 

Dále bychom rádi poděkovali paní Martině Kuličové za aktivní a milou spolupráci mezi žáky naší školy a žáky SOU Boží Voda.

 

Velký dík vyjadřujeme i zaměstnancům Domova seniorů Vidim, hlavně paní Michaele  Řezáčové, za podporu při práci na projektu „Mezi generacemi“, který probíhal již druhým rokem, a věříme, že i nadále bude pokračovat tato oboustranně zajímavá spolupráce.

 

V neposlední řadě patří poděkování i obyvatelům města Liběchov, zdejším Skautům a rodičům našich žáků za jejich účast při zvelebování okolí školy – zejména pak panu Petru Novákovi, který nám byl nápomocen svou technikou.

 

I v novém školním roce se budeme těšit na spolupráci nejen s výše zmíněnými institucemi a doufáme, že proběhnou i další společné aktivity pro žáky a jejich rodiče, obyvatele města Liběchov a všechny příznivce naší školy.                    

 

Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy

Kokořín - krásný závěr školního roku

Kokořín - krásný závěr školního roku

Dne 27. 6. 2016 - výlet na Kokořín, 1. – 3. tř. – na výlet jsme se moc těšili! Objednaným autobusem jsme vyrazili na hrad Kokořín, kde jsme společně s žáky 9. třídy absolvovali prohlídku. Paní průvodkyně byla přísná, museli jsme poslouchat jako hodinky. Řekla nám, že hradem projde až 800 lidí denně a protože jsou dost často velice neukáznění, tak taková musí být. Po prohlídce jsme sešli dolů na parkoviště a už jsme se moc těšili na jízdu místním vláčkem. To byl sponzorský dar tatínka našeho prvňáčka, pana Petřiny. Paráda!!! Po jízdě jsme si šli ještě prohlédnout vesnici Kokořín a v ní zámek, za zahradami jsme posvačili a zaskákali jsme si do dálky. Vrátili jsme se do Restaurace a galerii Truhlárna a pan Petřina -  šéfkuchař - nám uvařil oběd – hranolky s tvrdým sýrem. Pak jsme si šli prohlédnout na půdu galerii starých věcí – šicí a tiskací stroj, stará rádia aj. A další překvapení – nanuk! Pak už jsme zase pádili autobusem ke škole. Výlet se nám velice líbil!!!
 
Více obrázků ve fotogalerii.

Balónkový a bublinkový Den dětí a HASIČI V AKCI

Balónkový a bublinkový Den dětí a HASIČI V AKCIOslavu Dne dětí jsme museli nejprve pro nepřízeň počasí odložit. 17. června nám ale počasí nepřálo ještě více. Naštěstí jsme se nenechali odradit a vše uskutečnili v tělocvičně. Nejprve nás pán schoval všechny do bublin, pak jich vytvořil spoustu malých, nadšeně jsme je honili. Nakonec nám každému nafoukl několik podlouhlých balónků a vytvořil z nich na přání meče, čepice či nádherné kokršpaněly. Jako bonus bylo malování na obličej a k tomu sladký balíček! Vyvrcholením oslav Dne dětí měla být podívaná na práci hasičů - hašení hořícího auta. Nejprve bylo auto zapáleno, pak voláni hasiči. Ti hasili vodou i pěnou. Pro hustý kouř nebylo chvílemi ani vidět. Ale uhasit se podařilo. Ještě jsme si prohlédli ten ohořelý vnitřek auta. Brrrrr! Ještě že to byla jen ukázka! Všichni byli i přes neustálý déšť spokojeni. Koukněte i do fotogalerie.

Klaun TÚ TÚ

Klaun TÚ TÚ
Dne 16. 6. mezi nás zavítal Klaun TÚ TÚ. Hned nás zaujal svým z krabic vyrobeným autem a legráckami. Učil nás zábavně, že si máme vždy zapínat pásy. Že se hry se nehrají na parkovišti, ale v autě (slovní kopaná, sčítání čísel protijedoucích aut) a dá se tam i zpívat! Ukázali jsme si, jak se chodí po zebře - přechodu a že musíme poslouchat semafor. Ale hlavně: vždy používat hlavu a přemýšlet, než něco uděláme! Nakonec nám prozradil kouzlo s gumičkami. Celou dobu jsme se dobře bavili a těšíme se na příště.

Další fotky ve fotogalerii.

Atletický trojboj

Atletický trojboj


V úterý 31. 5. se žáci naší školy zúčastnili atletického trojboje v Mělníku. 
Soutěžili chlapci a i dívky všech ročníků 1. stupně. V běhu na 60 m, hodu míčkem a skoku dalekém bojovali jako tým a nakonec obsadili krásné 4. místo.
Těšíme se na další závody, budeme trénovat a pilovat techniku všech disciplín.Exkurze do vodní elektrárny

Exkurze do vodní elektrárny


Měli jsme, díky panu Rodrovi, který exkurzi dojednal, exkluzivní možnost podívat se do vodní elektrárny v Liběchově. Pan Pavel Bučina nás vřele přivítal a provedl nás celým průmyslovým zařízením. Vysvětlil nám vše o fungování elektrárny a výrobě elektrické energie. Už víme, co jsou a k čemu slouží česle nebo transformátor. Po malých skupinkách jsme si mohli elektrárnu také trochu prohlédnout zevnitř. Koukali jsme shora na turbíny a hřídele a někteří se báli podívat do hloubky 12 m na podlahu. Překvapily nás čistota a pořádek, které všude panovaly, podstatně horší to bylo intenzitou hluku. Rozhodně to byl pro všechny velký zážitek. Děkujeme.

O Škole v přírodě v Bartošovicích v Orlických horách

O Škole v přírodě v Bartošovicích v Orlických horách V pondělí, 9. 5. 2016, jsme se rozloučili s rodiči a v pohodě dorazili do Bartošovic. Vyložili jsme kufry a šli hned obědvat. Po obědě jsme si šli na pokoj vybalit a poté jsme vyrazili na obhlídku Bartošovic. Zaujaly nás některé dřevěnice a hry jsme si zahráli na pampeliškovém hřišti uprostřed obce. Po výborných špagetách jsme si šli ještě zasportovat na hřiště za hotelem. Večer jsme si přečetli pohádku o princezně Katce a Rampušákovi z Orlických hor. V úterý jsme se dopoledne učili a přestávky jsme trávili na hřišti. Odpoledne jsme vyrazili přes pampeliškové louky a lesem do Neratova. Kostel s prosklenou střechou nás uchvátil a dokonce jsme si v něm zazpívali několik písní. Zpět jsme jeli ...
Více informací

Ovoce do škol

Ovoce do škol
V rámci projektu "Ovoce do škol", do kterého je naše škola zapojena již řadu let, se žáci prvního stupně mohli seznámit s některými druhy exotického ovoce a zeleniny. Ovoce a zeleninu si nejen prohlédli, ale také samozřejmě ochutnali, mnozí úplně poprvé. Chuť jablka nebo cherry rajčátek znali všichni, ale jak chutná takové pomelo, mochyně nebo karambola, nevěděl téměř nikdo. Zásmáli se děti i vyučující, zejména při praktických ukázkách porcování některých kusů, například kokosu.


Hoblinkova dílnička

Hoblinkova dílnička
Minulý týden jsme ve škole přivítali paní Ing. arch. Ladu Cejnohovou, která nás naučila jak správně a s radostí pracovat se dřevem. Z žáků se během chvilky stali truhláři. Vyzkoušeli jsme si práci s pilkou, kladívkem, ruční vrtačkou nebo brusným papírem. Odměnou nám byla vlastnoručně vyrobená hračka. Na památku jsme všichni navíc dostali překrásná dřevěná srdce, která nám udělala velkou radost. To, jak moc si se dřevem rozumíme, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Angličtina hravě a zdravě

V dubnu proběhla ve třetí třídě netradiční výuka anglického jazyka s názvem: „Let´s make a fruit salad!“ (Pojďme si udělat ovocný salát!) Žáci se hravou formou učili jednoduché anglické příkazy. Výuky se zúčastnila i paní ředitelka Mgr. Jana Pravdová. Sladkou odměnou za práci byl ovocný salát, který chutnal všem.

Fotografie zde

Papírenská dílna

Papírenská dílna
V pondělí 25. 4. 2016 vyjela 6. třída na exkurzi do papírenské dílny v Litoměřicích. Děti se dozvěděly zajímavé informace o historii a výrobě papíru, kterou si také vyzkoušely. Zhotovený arch papíru si odnesly domů spolu s ozdobou z papírové kaše. Na konci exkurze si zábavnou formou zopakovaly své vědomosti.


Fotogalerie zdeDen Země

I v pátek 22.4.2016 proběhl na základní škole „Den Země“. Tentokrát žáci druhého stupně zvelebovali okolí školy, čistili prostor u doskočiště a vyhrabávali posekanou trávu. Několika fotografiemi bychom Vám rádi ukázali jejich práci.

Školička 6 - Dopravní výchova

Školička 6 - Dopravní výchovaDopravní výchova by měla být jednou z nejdůležitějších výchov. Proto jsme se jí zabývali i v naší Školičce. Času bylo ale málo, protože děti by si vše měly procvičovat co nejvíce prakticky. A tak jsme si po úvodní básni Děti, pozor, červená a teorii o chůzi po chodníku a přecházení přes ulici začali vše prakticky zkoušet. Chůze vpravo po chodníku tam byla ještě správná, zpět už se dětem strany popletly. Ne každý věděl, že se má přecházet za autobusem (autem), když chceme přejít silnici a on nám tam stojí! Po praktickém cvičení, kdy p.učitelky dělaly auta a děti chodce, jsme ve skupinách třídili značky a jejich názvy k sobě, vyrobili jsme několik dopravních značek a stihli jsme i testové otázky. Velcí je četli malým a společně odpovídali. Vznikla tajenka. A už byl zase konec! Téměř celou naši práci jsme pověsili opět na nástěnku v 1. patře a další fotky máte ve fotogalerii.

Den Země

Den ZeměDne 21. 4. 2016 jsme vyšli ke Dni Země do okolí školy, abychom se naučili poznávat stromy, byliny, květiny a zvířata či jejich stopy. Rozdělili jsme se do skupin, podle seznamu jsme hledali přírodniny a poté jsme je museli opět paní učitelce ukázat a pojmenovat. Na obrázcích pexesa jsme poznávali zvířata a mohli jsme tak získat další body. Pak se všechny body sečetly a nejšikovnější skupina vyhrála. Všichni byli ale odměněni pěkným diplomem za snahu a kázeň, kterou na procházce projevili. Zakončili jsme ji na dětském hřišti plni nadšení z pískoviště, skluzavky a houpaček. Jak je vidět ve fotogalerii, den se nám vydařil.

Piškvorky letos

Piškvorky letos
Také letos jsme se téměř všichni zúčastnili hraní Piškvorek. Některým se zpočátku moc nechtělo, ale pak je hra nadchla a dokonce i vyhráli. Z třídních kol byli vybráni dva výherci a finále se tak účastnilo 8 dětí 1. až 5. třídy.


Po usilovném hraní nakonec zvítězila K. Lubasová z 2. tř.,
                                 na 2. místě je A. Janatková ze stejného ročníku
                                  a na 3. místě V. Dudová ze 3. třídy.Těší nás, že hra žáky zase zaujala.

NETRADIČNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY

NETRADIČNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY


Hovory se „Zvířaty“ - dětem nabízí nové pojetí projektu NEPZ - Nejbohatší Ekosystémy Planety Země, jenž je partnerským projektem GREEN LIFE - prales dětem, zabývajícím se ochranou přírody, deštných pralesů na Sumatře a ohrožených druhů zvířat.  Soustřeďuje se na prohloubení a zachování propojení dětí s planetou Zemí, přírodou a zvířaty. Program začal bubnováním, povídáním o kácení pralesů a o ochraně zvířat. Byl doprovázen videi a fotografiemi. Dětem 1. – 3. třídy se videa moc líbila a s přednáškou byly spokojeny.

Školička 5 - Velikonoční tvoření

Školička 5 - Velikonoční tvoření
Na společné setkání s předškoláky se školáci vždy těší. Tentokrát nás čekalo hlavně tvoření. Popovídali jsme si o Velikonocích, zazpívali si písničku a pokusili jsme se naučit dvě nové koledy - pro kluky i děvčata. Pak už jsme se pustili do tvorby. Omalovali jsme nazeleno kruh, vybarvili zajíčka, vajíčka a kytičku a vše tavící pistolí připevnili na kruh. Výtvor se nám moc líbil, takže jsme se s ním neradi loučili při instalaci na společnou nástěnku v 1. patře. Ale budeme se na ně moci denně dívat. Vy se podívejte do fotogalerie.   
      

Velikonoční výrobní dílny

Velikonoční výrobní dílny

V polovině března jsme na naší škole přivítali pravidelného hosta, studentky místního Středního odborného učiliště pod vedením paní Kuličové, která si pro nás připravila výrobu další zajímavé dekorace. Nejvýznamnější křesťanské svátky roku se nezadržitelně blíží, proto se i toto setkání neslo v duchu Velikonoc. Tentokrát si žáci prvního stupně vyrobili aranžmá v květináči, které bude zdobit nejeden liběchovský stůl, polici nebo třeba parapet.


Děkujeme za návštěvu a už teď se těšíme na další spolupráci.


Fotogalerie zde


Zápis do 1. třídy - náhradní termín

Zápis do 1. třídy - náhradní termín


Vážení rodiče, milí předškoláčci, náhradní termín zápisu do 1. ročníku naší základní školy se uskuteční v pondělí 29. února 2016 od 13:00 do 15:00. Budeme se na Vás těšit.
Školička 3 - Ptáci v zimě

Školička 3 - Ptáci v zimě

Dne 13. 1. jsme se zase my školáci sešli s dětmi ze školky, abychom si popovídali o ptácích a jejich životě v zimě. Protože se školka tímto tématem zabývala už dříve, mohly děti ze školky poučit školáky, jak to s těmi ptáčky v zimě je. Vysvětlili jsme si, že pečivo není pro ptáčky dobré a ukázali jsme si, co každý ptáček v zimě sbírá. P. uč. Steinzová přinesla na ukázku zobání, které je pro ptáky vhodné: slunečnicová semínka, vločky (ty jsme ochutnali), mák … sbírat a sušit můžeme i jadérka z jablek, semínka smetánky lékařské, pastuší tobolky a jiných rostlin. Zazpívali jsme si a rozdělili jsme se do skupin a začali jsme vybarvovat ptáčky i semínka podle vzoru, vystřihli jsme je a nakonec nalepili na velkou nástěnku ke krmítkům, které tam připravily p. učitelky. Práce se nám líbila a ptáčci také, hlavně ti barevní, stehlík, hýl apod. Školákům je jen líto, že nemají na oknech krmítka, aby mohli ptáčky při krmení se pozorovat. Ale něco se šušká, že možná budou!  
A prohlédněte si fotogalerii!

Divadla i v tomto roce

Divadla i v tomto roce

Také letos jsme se spojili se školkou v návštěvě divadelních představení převážně Divadla Koloběžka, které nám předvedlo pěknou pohádku o čertovi a pekaři – Jak čerti pekli vánoční cukroví. Měli jsme ale i jednu novinku, jeli jsme do MKD v Mělníku na představení p. Krejčíka - Krejčík Honza a zavírací špendlík Nesmyslík. Udivil nás poloprázdný sál, ale představení jsme si užili. Honza se snažil nám ukázat, že je lepší hrát si s kamarády a ne jen koukat do počítačů a tabletů. Písně jsme si nadšeně zazpívali a Honza Fejfar nás výborně reprezentoval na pódiu ve skákání panáka. Na náměstí jsme si prohlédli vánoční strom a postavili jsme se nad bývalou studnu. Autobus nás dovezl do školy spokojené.

Projekt ŠKOLIČKA podruhé

Projekt ŠKOLIČKA podruhéŽáci 1.,2. a 3. třídy se tento týden opět zapojili do projektu ŠKOLIČKA a spolupracovali s předškoláky z naší mateřské školy. Tentokrát jsme vybrali téma RODINA a symbolem se pro nás na tento den stalo srdce. V rámci dvouhodinového projektu jsme si společně povídali o rodině, jejích členech a důležitosti rodiny. Společně jsme vytvořili koláž, nalepili  jsme členy rodiny s výčtem jejich povinností na plakát a vysvětlili jsme si pojem důvěra v rodině. Navázali jsme tak i na "učivo" v MŠ neboť i tam se tématem rodiny zabývali. Zazpívali jsme si písničku a zacvičili si. Také jsme skládali puzzle ve tvaru srdce, jehož jednotlivé dílky symbolizují členy rodiny jako jeden celek, žijící v souladu, lásce a pospolitosti.  Z barevných srdcí děti opět tvořily koláže, které zdobí naši školu na výstavce proti ředitelně a jsou také symbolem spolupráce malých dětí se školáky. A věřte, že pracovali i spolupracovali velice hezky! Dokládají to také fotky ve fotogalerii.

Přírodovědně sportovní vycházka

Přírodovědně sportovní vycházka 5. 11. 2015 se žáci prvního stupně vydali na badatelské pozorování přírody zpříjemněné sportem.
Ve třídě jsme si vyslechli pohádku o Mrazivci, poté jsme se rozdělili do skupinek, dostali jsme na lístečcích zadání úkolů a vyšli jsme směrem do Želíz, pak do lesa a zpět ke škole. Během vycházky jsme měli pozorovat změny v přírodě na podzim a pak jich co nejvíce zapsat. Měli jsme ještě najít větvičky a šišky jehličnanů a listy a plody listnatých stromů. Vybaveni igelitovými pytlíky jsme začali pozorovat a hledat. Někteří ale stihli i zlobit. Nejvíce se mnozí z nás těšili na buzoly, podle nichž jsme se učili hledat sever. Na polní cestě jsme zanechali pocestným pro potěchu naše kresby ...
Více informací

Fotbalový turnaj

Fotbalový turnajDruhý den podzimu se 10 chlapců z 2.stupně zúčastnilo fotbalového turnaje v areálu SK Štětí, který byl zároveň jeho pořadatelem. Utkaly se celkem 4 týmy. Hrálo se systémem každý s každým a délka jednoho poločasu byla 10 minut. I přes dvě těsné porážky, které budou asi ještě chvíli mrzet, a jeden "příděl", si všichni užili sportovní prosluněné dopoledne a naplnili známé: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Chtělo by se dodat: A pěkně si zahrát. Některé individuální výkony našich kluků zaujaly a byly velmi kladně hodnoceny trenéry ze sportovního klubu. Kdo ví, třeba již brzo budou někteří z nich hrát v krajském přeboru, který se v mládežnických kategoriích ve Štětí hraje.

Den Země

Den ZeměDen Země se oslavuje 22. 4. 2015, ale žáci 1. st. k tomu využili už pátek 17. 3. 2015. I když to vypadalo, že bude pršet, vyrazili v 8 hodin do lesa za školu hledat jaro a podle šipek plnili úkoly a v závěru akce hledali poklad. Žáci 5. třídy vyšli už před osmou hodinou a po celé trase pro žáky z 1. až 4. třídy rozmístili úkoly a kreslili orientační šipky. Úkoly byly zajímavé, např. zacvičit si před pochodem, zazpívat si písně, najít zvíře, které do lesa nepatří. Tento úkol nebyl málem splněn, nikdo nic neviděl. Až po nápovědě! Podle jmen známých postav se poté žáci řadili do dvojic, házeli šiškami do kruhu, skákali panáka a překládali dopis z angličtiny do češtiny. Po cestě si také všímali toho, jaké květiny a stromy už kvetou, otisků stop v blátě, politovali žáby, které na cestě k vodě přicházejí o život, protože musí skákat přes silnici. A došlo na hledání čtyř pokladů. Celkem hravě byly nalezeny a všichni se do karamelek hned pustili. Bylo to hezké dopoledne a počasí nakonec také přálo. O tom, že máme svou zemi chránit a jak na to, se budeme ještě bavit ve vyučování.
Fotogalerie zde

Velikonoční výrobní dílny

Velikonoční výrobní dílny V úterý a ve středu (24. a 25. března) naši žáci navštívili místní Střední odborné učiliště Liběchov, kde proběhlo další setkání, které se tentokrát neslo ve znamení blížících se Velikonoc. Během dvou hodin si všichni vytvořili překrásné aranžmá pod vedením paní Kuličové a tamních studentek. Jako překvapení na závěr pro nás byla připravena návštěva skleníku, kde jsme mohli obdivovat jejich pěstitelstké úspěchy a dovědět se několik zajímavých informací.

Děkujeme a budeme se těšit na ...
Více informací

Planetárium Praha, Královská obora Stromovka

Planetárium Praha, Královská obora Stromovka Den po svátku svátku sv. Martina se naši páťáci vydali na školní exkurzi do hlavního města České republiky. Cílem jejich cesty se stala Hvězdárna a plenetárium hl. města Prahy. Jelikož se budova této instituce nachází v Královské oboře Stromovka, nemohli žáci vynechat podzimní procházku mezi nádherně zbarvenými listy stromů a keřů, které v tomto ročním období mění tento areál ve fascinující podívanou. Našel se také čas na návštěvu dětského hřiště, kde bylo k dispozici hned několik zajímavých a ...
Více informací

Muzeum Mělník

Muzeum Mělník Ve středu 5. listopadu se žáci 6. a 7. ročníku vypravili do Regionálního muzea v Mělníku, kde se jich ujala paní Jitka Králová, aby se jim stala průvodcem a poradcem při řešení zločinu.
Interaktivní program nazvaný Stopa! Vyřeš zločin žáky provedl jedntotlivými fázemi policejního vyšetřování. Nejprve si děti prohlédly místo činu, podívaly se do „pitevny“, do oddělení daktyloskopie a trasologie, zastavily se i v biologické laboratoři.
Pak si jako vyšetřovatelé na jedntolivých úsecích vyzkoušely své logické myšlení, pozorovací schopnosti a aplikovaly své vědomosti, aby odhalily pachatele závažného trestného činu - porovnávali otisky ...
Více informací

Exkurze na Pražský hrad a výstava Poklady staré Číny

V pondělí 20. října jsme společně se žáky 6. a 7. ročníku vyrazili do Prahy. Naším cílem byl Pražský hrad a výstava Poklady staré Číny.
Přestože cesta linkovým autobusem z Liběchova trvala poněkud dlouho, nakonec jsme se zdárně ocitli v Praze. Velkým zážitkem pro některé žáky byla cesta pražským metrem. Po krátké přestávce na svačinu jsme se prošli Valdštejnskou zahradou, kde žáky zaujalo ...
Více informací

Návštěva HZS Mělník

Návštěva HZS Mělník V úterý 14. října jsme se s našimi žáky vydali v rámci výuky ORV, VkZ a preventivního programu na návštěvu Hasičského záchranného sboru v Mělníku.
Z Liběchova jsme vyrazili za deštivého počasí, které se naštěstí brzy umoudřilo. Do Mělníka jsme dorazili linkovým autobusem kolem půl desáté. Pěšky jsme došli ke stanici HZS, kde se nás ujali nadstrážmistři Tomáš Rulc a Patrik Vyskočil ze směny A. Díky jejich vstřícnosti a odborným znalostem nám následujících 90 minut rychle uběhlo.
Nadstrážmistři nám předvedli všechny typy zásahových vozidel a dalšího vybavení. Seznámili nás se životem na stanici a dozvěděli jsme se i o jejich ...
Více informací

Hora Říp

Hora Říp V úterý 23. září se žáci 6. a 7. ročníku vydali na exkurzi na horu Říp. Přestože jsme si vybrali druhou polovinu září, počasí se vydařilo - občas na nás vykouklo sluníčko, občas zafoukal až nepříjemně chladný vítr, s povděkem jsme však přijali skutečnost, že déšť, který stále hrozil, nás nakonec neohrozil.Naše cesta na vrchol začala a skončila v obci Krabčice, kam jsme se z Mělníka dostali autobusem.Všichni se během exkurze naučili rozvrhnout svůj čas, nepřecenit své síly a samozřejmě se ...
Více informací

Naše škola se zapojila do projektu

Naše škola se zapojila do projektu

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 775 038 996

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Hlavní letní prázdniny letos začínají v pondělí 1. července a končí v pátek 30. srpna.

Důležité informace

Do sekce kontakty bylo přidáno bankovní spojení na školu, školní jídelnu a mateřskou školu.

Zajímavé informace

Ve škole byl instalován a zprovozněn kamerový systém. Více informací v sekci aktualit.
KE STAŽENÍ
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy